Browsing Tag

india vs westindies

ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ: ୩ ରନରେ ଭାରତର ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ

ତ୍ରିନିନାଦ : ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଘରୋଇ ଦଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ୩ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ।